Английски език за ученици

Предстоящи курсове
Тук можете да намерите актуална информация за всички стартиращи и предстоящи обучения на Професионална езикова академия "GFI-Academy". Академията актуализира своя учебен график с нови обучения всеки месец за удобство на всички курсисти, които имат желание за развиват своите чуждоезикови познания.

Образователна онлайн платформа

"The Online Academy"

Предстоящи курсове
Чуждоезикова онлайн платформа "The Online Academy" е образователна онлайн платформа разработена, оптимизирана от експертен преподавателски и IT екип на Професионална езикова академия "GFI-Academy". Целта на образователната платформа е да предостави най-доброто и качествено чуждоезиково обучение на всички наши курсисти от страната и Европа. Платформата е предназначена за всякакъв вид обучения: групово обучение с преподавател, индивидуално обучение с преподавател, индивидуално обучение без преподавател. Платформата има възможността да предoстави на всички курсисти изцяло изградени системи по английски език за всички нива от A1-Elementary до C2-Proficiency.

Предстоящи курсове

Предстоящи курсове
Тук можете да намерите актуална информация за всички стартиращи и предстоящи обучения на Професионална езикова академия "GFI-Academy". Академията актуализира своя учебен график с нови обучения всеки месец за удобство на всички курсисти, които имат желание за развиват своите чуждоезикови познания.
error: Content is protected !!