Английски език за ученици

Английски език за ученици
Професионална езикова академия "GFI-Academy" обявява записването на новата учебна година по английски език за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Ранното записване продължава до 1-ви септември. Всички ще имат възможността да се възползват от промоционалните условия за ранно записване. Академията разполага с професионалисти педагози, които имат дългогодишен опит в чуждоезиковото обучение и работа с деца. Академията сформира малки групи, което допринася за положителното развитие на езиковите умения на учениците.

Образователна онлайн платформа

"The Online Academy"

The Online Academy
Чуждоезикова онлайн платформа "The Online Academy" е образователна онлайн платформа разработена, оптимизирана от експертен преподавателски и IT екип на Професионална езикова академия "GFI-Academy". Целта на образователната платформа е да предостави най-доброто и качествено чуждоезиково обучение на всички наши курсисти от страната и Европа. Платформата е предназначена за всякакъв вид обучения: групово обучение с преподавател, индивидуално обучение с преподавател, индивидуално обучение без преподавател. Платформата има възможността да предoстави на всички курсисти изцяло изградени системи по английски език за всички нива от A1-Elementary до C2-Proficiency.

Предстоящи курсове

Предстоящи курсове
Тук можете да намерите актуална информация за всички стартиращи и предстоящи обучения на Професионална езикова академия "GFI-Academy". Академията актуализира своя учебен график с нови обучения всеки месец за удобство на всички курсисти, които имат желание за развиват своите чуждоезикови познания.
error: Content is protected !!