Испански език

Испански езикИспански език, наричан и кастилски език, е най-разпространеният романски език, говорен от 375 милиона души. Той се говори най-вече в Северна и Южна Америка, Европа, както и в някои части на Африка и Азия. Голямото му значене се дължи на международното разпространение и признатост на испаноезичната литература, филмова индустрия, телевизионна индустрия и музикална индустрия в глобализирания пазар.


Нива на изучаване:Flag_Map_of_European_Union

  • А1 (Elementary) – Начинаещи
  • А2 (Pre-intermediate) – С общи познания
  • B1 (intermediate) – Средно напреднали
  • B2 (Upper-intermediate) – Напреднали
  • C1 (Advanced) – Компетентно владеене на езика
  • C2 (Proficiency) – Свободно владеене на езика

Нивата по немски език са изцяло съобразени с
Общата европейска езикова рамка, развита от Съвета на Европа.


Учебен план по испански език:

nuevoven1_2_3Курсовете се провеждат по системата на издателство Еdelsa „Nuevo Ven“/1, 2, 3/. Това е най-утвърдената ирезултатнасистема за преподаване на испански език, която е изцяло съобразена с изискванията на Общата европейска езикова рамка. По време на обучението се  усвояват и прилагат  различни стратегииза писмено и устно изразяване по дадена тема с цел  разбиране при слушане и четене както  и различни стратегии закомуникацияс останалитекурсисти: упражнения по двойки и групи.


График за предстоящи курсове по испански език:

Calendar-Cirle


Цени за групово обучение по испански език:

Ниво А1 – Elementary – 100 уч.часа – 420лв.
Ниво А2 Pre – Intermediate- 100 уч.часа – 420лв.
Ниво В1 – Intermediate – 100 уч.часа – 450лв.
Ниво В2 Upper – Intermediate – 100 уч.часа – 550лв.
Ниво С1 – Advanced – 100 уч.часа – 650лв.
Ниво С2 – Proficiency – 100 уч.часа – 750лв.

Промоционални цени за групово обучение по испански език за студенти:

Ниво А1 – Elementary – 100 уч.часа – 300 лв.
Ниво А2 Pre – Intermediate- 100 уч.часа – 330 лв.
Ниво В1 – Intermediate- 100 уч.часа – 330 лв.
Ниво В2 Upper – Intermediate- 120 уч.часа – 360 лв.
Ниво С1 – Advanced- 120 уч.часа – 420 лв.
Ниво С2 – Proficiency – 130 уч.часа – 580лв.

Промоционални цени за групово обучение по испански език за възрастни:

Ниво А1 – Elementary – 100 уч.часа – 320 лв.
Ниво А2 Pre – Intermediate- 100 уч.часа – 340 лв.
Ниво В1 – Intermediate- 100 уч.часа- 350 лв.
Ниво В2 Upper – Intermediate- 120 уч.часа- 370 лв.
Ниво С1 – Advanced- 120 уч.часа- 460 лв.
Ниво С2 – Proficiency – 140 уч.часа – 580лв.

 


Цени за индивидуално обучение по испански език:

Цена за един учебен час (45 мин.) : 20лв.

Пакети с отстъпки за индивидуално обучение по испански език:

  • Пакет – 20 уч.часа – 400лв. 300 лв. (15 лв./учебен час)
  • Пакет – 30 уч.часа – 600лв. 450 лв. (15 лв./учебен час)
  • Пакет – 40 уч.часа – 800лв. 600 лв. (15 лв./учебен час)


 

Учебни материали:
Учебните материали са на стойност 60лв.
В комплекта са включени учебник + учебна тетрадка

Comments are closed.