Обучение по бизнес английски

Бизнес английски

lc0857777485Бизнес английски е нов образователен ресурс за бизнес професионалисти, които искат да усъвършенстват бизнес английския си и да придобият комуникативни умения в работна среда. Подготовката по бизнес английски включва специфична за бизнеса лексика, като всяка част съдържа инструкции, които предлагат интегрирано развитие на четирите основни речеви умения: четене, слушане, говорене и писане.

В Business English се разглеждат теми като международна бизнес комуникация, извършване на бизнес с различни култури, стандарти за качество, както и бизнес стратегия.

 

 

 

 


 

school

Провеждане на обучението: Обучението по бизнес английски сеизвършва в напълно оборудвани учебни зали за да се осигури пълноценното провеждане на обучението. Също така, групите са малки за да може да се обърне внимание на всеки един курсист, както и всеки да има възможността да вземе участие в обучението.

open-book

Обучението по бизнес английски е изцяло практически насочено:  Изучава се структуриране и изготвяне на формална писменна кореспонденция с колеги и бизнес партньори, методи на комуникация по време на бизнес срещи, водене на презентации, както много други елементи.

Comments are closed.