Групова фрома на обучение

Английски език ниво
C2-Proficiency

Ниво C2-Proficiency се характеризира с придобиването на следните умения

Слушане/Разбиране: Мога да разбирам с лекота всякаква реч, както при непосредствено общуване, така и по радиото или телевизията, дори когато се говори бързо от носители на езика, при условие, че имам известно време да свикна с особеностите на акцента.
Четене/Разбиране: Мога да чета с лекота всякакви текстове, дори когато са абстрактни или сложни по форма и съдържание като например учебници, научни статии и литературни творби.
Говорене/Диалогична реч: Мога да участвам с лекота във всякакъв разговор или дискусия. Владея свободно разговорни и идиоматични изрази. Мога да говоря гладко и ясно, както и точно да изразявам всички нюанси на мисълта си. Ако все пак се затрудня, мога да намеря друга формулировка и да се измъкна с лекота от затруднението, без това да бъде забелязано.
Монологична реч: Мога да направя ясно и гладко описание в подходящ за ситуацията стил. Мога да построя логично изказването си, така че слушателят бързо да долови и запомни важните моменти.
Писане: Мога да съставям ясен, добре структуриран текст в подходящ стил. Мога да напиша сложни и обстойни писма, доклади и статии, в които да изразя становището си логично, така че читателят да схване и запомни същественото. Мога да пиша резюмета и рецензии на специализирани и художествени текстове.

Характеристика на обучението:

Дата на стартиране: 19.09.2023
Дни на провеждане: Вторник и четвъртък
Учебна зала: Зала Европа
Учебни часове: 120 учебни часа
Сертифициране: Издаване на сертификат след завършване на обучението
Онлайн платформа: онлайн платформа на академията
bgn
012345678900123456789001234567890
Учебна такса
В учебната такса са включени:
-провеждане на финален изпит
-издаване на сертификат по "Обща европейска езикова рамка"
-безплатен достъп до онлайн платформа на академията
bgn
0123456789001234567890
Комплект учебни материали
Комплектът включва:
-Учебник
-Учебна тетрадка
Свържете се с нас
Бул. Г.М.Димитров 38
0888 67 88 44
Понеделник - Неделя: 8 AM - 21 PM
Месечен бюлетин