Английски език ниво A2 Pre-Intermediate (присъствен)

Вид обучение:Английски език ниво A2 Pre-Intermediate (присъствен)
Дата на стартиране:04.04.2023
Дни на провеждане:Вторник и четвъртък
Учебна зала:Лондон
Учебни часове:100 учебни часа
Тип на курса:Вечерен/Седмичен полу-интензинзивен
(18:30-21:00 часа)
Учебни материали:Учебни материали: 40 лв. 60 лв.
(Учебник и учебна тетрадка)
Онлайн образователна платформа:Безплатен достъп в платформата „The Online Academy”
Финален изпит:Включен в цената на обучението
Сертифициране:

Издаване на сертификат базиран на регламентите по „Обща европейска езикова рамка“
Промоционална учебна такса:Студенти: 520лв. 740лв.
Възрастни
: 520 лв. 740лв.
-Възможност за плащане на вноски

Английски език ниво A2 Pre-Intermediate се характеризира за придобиването на следните умения:

Слушане/Разбиране:
Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази от области, свързани с всекидневието (напр. основна информация за мен и моето семейство, пазаруване, работа, както и моето обкръжение). Мога да схващам съществена информация.
Четене/Разбиране:
Мога да чета кратки текстове. Мога да откривам конкретна, предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и други. Мога да разбирам писма.
Говорене/Диалогична реч:
Мога да общувам във всекидневни рутинни ситуации, изискващи обикновен, пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да водя разговор, с определената за нивото лексика, за да мога да го поддържам.
Монологична реч:
Мога да опиша накратко с определен набор от изрази и изречения семейството си и околните, дома си и условията на живот, образованието настоящата или предишната си професионална дейност.
Писане:
Мога да напиша кратки бележки и съобщения. Мога да водя обикновена лична кореспонденция, например писмено да изразя благодарност.

Учебни зали:

Професионална езикова академия „GFI – Academy“ разполага с черити учебни зали: Зала Европа, Зала Лондон, Зала Париж, Зала Берлин, които са напълно оборудвани, с цел  да се осигури оптималното провеждане на чуждоезиково обучение.

Comments are closed.