Английски език B2 Upper-Intermediate (присъствен)

Английски език ниво B2
Вид обучение:Английски език ниво B2 Upper-Intermediate (присъствен)
Дата на стартиране:03.04.2023
Дни на провеждане:Понеделник и сряда
Учебна зала:Лондон
Учебни часове:120 учебни часа
Тип на курса:Вечерен/Седмичен полу-интензинзивен
Учебни материали:Учебни материали: 40 лв. 60 лв.
(Учебник и учебна тетрадка)
Онлайн образователна платформа:Безплатен достъп в платформата „The Online Academy”
Финален изпит:Включен в цената на обучението
Сертифициране:Издаване на сертификат базиран на регламентите по „Обща европейска езикова рамка“
Промоционална учебна такса:Учебна такса за студенти: 650 лв. 850 лв.
Учебна такса за възрастни: 650 лв.
850 лв.
-Възможност за плащане на вноски

Английски език ниво B2 Upper-Intermediate се характеризира с придобиването на следните умения:

Слушане/Разбиране:
Мога да разбирам дълги, устни изложения и лекции и дори да следя сложна аргументация, при условие, че темата ми е позната. Мога да разбирам повечето телевизионни информационни предавания и актуални репортажи. Мога да разбирам и повечето филми, когато се говори на стандартен език.
Четене/Разбиране:
Мога да разбирам статии и доклади със съвременна проблематика, в които авторите отстояват определени позиции.Мога да разбирам съвременната литературна проза.
Говорене/Диалогична реч:
Мога да общувам сравнително леко и непринудено, което прави контакта ми с носители на езика напълно възможен. Мога да участвам активно в дискусии на познати теми, да излагам и отстоявам становищата си.
Монологична реч:
Мога да давам ясни и подробни описания по широк кръг от теми, които ме интересуват. Мога да изразявам становище по актуален проблем и да изтъквам предимствата и недостатъците на различни възможности.
Писане:
Мога да напиша ясен, подробен текст по широк кръг от теми, които ме интересуват. Мога да напиша есе или доклад, които представят информация или аргументи за или против определено становище.Мога да водя лична кореспонденция като в нея подчертавам значимите за мен събития и преживявания.

Учебни зали:

Професионална езикова академия „GFI – Academy“ разполага с черити учебни зали: Зала Европа, Зала Лондон, Зала Париж, Зала Берлин, които са напълно оборудвани, с цел  да се осигури оптималното провеждане на чуждоезиково обучение.

Comments are closed.