ГРАФИК

Английски език ниво
B2 Upper-Intermediate (съботно-неделен)

Характеристика на обучението:

Дата на стартиране:
25.05.2024
Дни на провеждане:
Събота и недея (10:00-13:00)
Учебни часове:
120 учебни часа
Обучението е предназначено за:
Възрастни и студенти
Учебни места:
10 учебни места
Вид на курса:
Групова форма на офучение, уикенд, полуинтензивен
Сертифициране:
Издаване на сертификат след завършване на обучението базирано на "Обща европейска езкова рамка"
Онлайн платформа:
Безплатен достъп до онлайн платформа на академията
Английски език ниво B2 Upper-Intermediate характеристика:

Слушане/Разбиране: Мога да разбирам дълги, устни изложения и лекции и дори да следя сложна аргументация, при условие, че темата ми е позната. Мога да разбирам повечето телевизионни информационни предавания и актуални репортажи. Мога да разбирам и повечето филми, когато се говори на стандартен език.
Четене/Разбиране: Мога да разбирам статии и доклади със съвременна проблематика, в които авторите отстояват определени позиции.Мога да разбирам съвременната литературна проза.
Говорене/Диалогична реч: Мога да общувам сравнително леко и непринудено, което прави контакта ми с носители на езика напълно възможен. Мога да участвам активно в дискусии на познати теми, да излагам и отстоявам становищата си.
Монологична реч: Мога да давам ясни и подробни описания по широк кръг от теми, които ме интересуват. Мога да изразявам становище по актуален проблем и да изтъквам предимствата и недостатъците на различни възможности.
Писане: Мога да напиша ясен, подробен текст по широк кръг от теми, които ме интересуват. Мога да напиша есе или доклад, които представят информация или аргументи за или против определено становище.Мога да водя лична кореспонденция като в нея подчертавам значимите за мен събития и преживявания.

При ранно записване-25% от учебната такса

до края на месец април
HoursMinutesSeconds
Английски език промоции
Промоционална учебна такса за студенти
лв.
012345678900123456789001234567890
Стандартна учебна такса: 862 лв.
Разсрочено плащане:
Две вноски по 345 лв.
Учебни материали:
60 лв. комплект учебник и учебна тетрадка
Промоционална учебна такса за вързастни
лв.
012345678900123456789001234567890
Стандартна учебна такса: 875 лв.
Разсрочено плащане:
Две вноски по 350 лв.
Учебни материали:
60 лв. комплект учебник и учебна тетрадка