Групова фрома на обучение

Английски език ниво
C1-Advanced

Ниво C1-Advanced се характеризира с придобиването на следните умения

Слушане/Разбиране: Мога да разбирам сравнително дълги изказвания, дори и да не са ясно структурирани, а логическите връзки само са подразбират. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без особени усилия.
Четене/Разбиране: Мога да разбирам дълги и сложни специализирани и литературни текстове, както и да долавям стилистичн и нюанси. Мога да разбирам специализирани статии и дълги технически инструкции, дори когато не са свързани с моята професионална област.
Говорене/Диалогична реч: Мога да се изразявам гладко и непринудено, без видимо затруднение. Мога да използвам езика гъвкаво и успешно за социални и професионални контакти. Мога точно да изразявам мислите и мнението си, както и умело да общувам със събеседниците си.
Монологична реч: Мога ясно и подробно да говоря по сложни въпроси като включвам свързани с тях теми, да развивам определени аспекти и завършвам изказването по подобаващ начин.
Писане: Мога да съставям добре структурирани писмени текстове, като ясно изразявам мнението си. Мога да пиша писма, есета и доклади по различни теми, като наблягам на същественото. Мога да избера подходящ за адресата стил.

Характеристика на обучението:

Дата на стартиране: 19.09.2023
Дни на провеждане: Вторник и четвъртък
Учебна зала: Зала Европа
Учебни часове: 120 учебни часа
Сертифициране: Издаване на сертификат след завършване на обучението
Онлайн платформа: онлайн платформа на академията
bgn
012345678900123456789001234567890
Учебна такса
В учебната такса са включени:
-провеждане на финален изпит
-издаване на сертификат по "Обща европейска езикова рамка"
-безплатен достъп до онлайн платформа на академията
bgn
0123456789001234567890
Комплект учебни материали
Комплектът включва:
-Учебник
-Учебна тетрадка