Бизнес английскиБизнес английски е нов образователен ресурс за бизнес професионалисти, които искат да усъвършенстват бизнес английския си и да придобият комуникативни умения в работна среда. Подготовката по бизнес английски включва специализирано модулното обучение, което предоставя качествено и оптимално рзвитие на всяко естество обвързано с бизнес взаимоотношенията и постигането на положителни резултати при всяка една ситуация.

Обучението по бизнес английски не е обвързано само с надграждането на основнните компоненти от бизнес английския. Към самото обучение е включена и практическа част, която има за цел за изгради специфични бизнес умения като анализиране и възпроизвеждане на диаграми и графики на английски език, изграждане и анализане на презентации и тяхното презентиране пред аудитория с цел постигане на оптимални резултати и много други.


 Учебен план по бизнес английски:

Обучението на академията по бизнес английски включва следните тематични модули за изучаване:

  • усвояване и работа със специфична английска бизнес лексика
  • професионално провеждане на формални бизнес разгорови по време на срещи, както и в работна среда
  • анализиране и възпроизвеждане на диаграми и графики на английски език
  • структуриране и изготвяне на формална писменна кореспонденция с колеги и бизнес партньори
  • изграждане и анализ на презентации с цел постигане на оптимални резултати
  • дискутиране на разнообразни теми с професионална насоченост
  • специализирани бизнес фрази и методи на изразяване
  • участие в специфични бизнес ситуации с цел постигане на желаните положителни резултати

school

Провеждане на обучението:

Обучението по бизнес английски се извършва в напълно оборудвани учебни зали за да се осигури пълноценното провеждане на обучението. Също така, групите са малки за да може дасе обърне внимание на всеки един курсист, както и всеки да има възможността да вземе участие в обучението.


open-bookОбучението по бизнес английски е изцяло практически насочено: 

Изучава се структуриране и изготвяне на формална писменна кореспонденция с колеги и бизнес партньори, методи на комуникация по време на бизнес срещи, водене на презентации, както много други елементи.


classroomНашите преподаватели:

Всички преподаватели, които провеждат курсовете по бизнес английски, имат завършено икономическо и филологическо образование! Притежаването на икономическо образование  е от изключителна важност за оптималното провеждане на обучението.


diploma(1)Сертификация:

След успешното завършване на обучението, всеки курсистполучава сертификат, с който академията гарантира за успешната защита на обучението, както и придобитите познания.


meeting(2)Подготовка за интервю за работа на английски език:

Обучението по бизнес английски включва подготовка за интервю за работа провеждано на английски език.  Подготовката включва изучаване на правилно поведение по време на интервюто, начин на провеждане на разговор, коректно отговаряне на въпроси зададени на английски език, както и много други елементи.


analyticsОнлайн платформа за обучение:

Всеки редовен курсист получава достъп до онлайн платформата за обучение на академията. В платформата има стотици упражения, цялстна граматика за всички нива, както и специализирани упражнения по бизнес английски.


Учебни материали:

lc0857777485Career Paths е серия от учебни помагала, подходяща за учебния предмет Чужд език по професията.
Всяко учебно помагало се състои от три части, включени в едно книжно тяло.
Учебните помагала са подходящи за курсанти, чието ниво на владеене на английски език е поне А1 според Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа.

Учебните помагала предлагат интегрирано развиване (в рамките на един урок) на четирите основни речеви умения /рецептивните – слушане и четене; продуктивните – говорене и писане/. Развиването на всяко едно от уменията се извършва чрез реалистични задачи – задачи, взети от естествената работна среда на съответната професия. Текстовете за слушане и четене са придружени от задачи за проверка на разбирането.
Основната лексика се представя главно чрез визуални опори, след което се активира с различни по форма задачи. В края на всяка част на дадено учебно помагало е поместен кратък речник с обяснения на думите на английски език.


График за предстоящи курсове по бизнес английски:

Calendar-Cirle

Comments are closed.