Английски език 1-ви до 4-ти клас

Методология

Английски език 1-ви до 4-ти класАнглийски език 1-ви до 4-ти клас. В тези нива, академията насърчава развитието на социалните и комуникативни умения на учениците. Също така преподаването е съчетано с работа по учебна система, която има за цел да запознае и изгради добри лексикални и основни граматични елементи по английски език. Всички други елементи, съпътстващи обучението, като логика, лингвистични и творчески дейности, са представени съобразно възрастта на децата с цел да бъдат възприети по най – приятен и ефективен начин.

Обучение по английски език за I и II клас за учебна 2020-2021 година
Сутрешна група

Начало на учебна година: 19.09.2021 до 31.05.2022
Учебни дни: Събота и неделя (09:00-10:00 часа)
Клас: I и II клас
Учебна зала: Европа
Онлайн образователна платформа: “The Online Academy”
Учебна такса: Срочна учeбна такса:
1 200 лв.
Предварително записване: 1 100 лв. (-100 лв)
Учебни материали: 40 лв.

Обучение по английски език за III и IV клас за учебна 2020-2021 година
Сутрешна група

Начало на учебна година: 17.10.2021 до 31.05.2022
Учебни дни: Събота и неделя (09:00-10:00 часа)
Клас: III и IV клас
Учебна зала: Европа
Онлайн образователна платформа: “The Online Academy”
Учебна такса: Срочна учeбна такса:
1 200 лв.
Предварително записване: 1 100 лв. (-100 лв)
Учебни материали: 40 лв.


Учебни зали:

Професионална езикова академия “GFI – Academy” разполага с черити учебни зали: Зала Европа, Зала Лондон, Зала Париж, Зала Берлин, които са напълно оборудвани, с цел  да се осигури оптималното провеждане на чуждоезиково обучение.

Английски език 1-ви до 4-ти класАнглийски език Учебни залиУчебни зали

учебни зали Учебни зали учебни зали учебни зали

учебни зали Уебни зали учебни зали учебни зали учебни зали учебни зали учебни зали  учебни зали

Comments are closed.