Английски език

Английски езикАнглийски eзик е език използван в бизнес общуването, компютърните технологии и телекомуникациите. Това са само част от сферите в нашето ежедневие, в които се използва английският език. Език изграден от съвкупност от голям брой чуждици. Съчетал елементи от френски, шотландски, немски и латински език, и със сравнително проста граматика, той е изключително лесен за изучаване и работа. През 21 век международната комуникация се води главно на английскиезик, затова боравенето с английски език е задължително в наши дни. Приет е като официален език в Европейския съюз, а това означава, че дипломацията в Европа се води главно на английски. Владеенето на всеки един чужд език разширява нашия кръгозор, помага ни да постигаме стабилна комуникация в други държави.

Това са достатъчно причини човек да се захване с изучаването на нов език. Все повече хора владеят английския език като майчин, използват го ежедневно, както в работата, така и в социалните си контакти. Много работодатели изискват владеене на английски език от служителите си. Дори има организирани курсове за цели фирми, концентрирани в сферата на тяхната дейност. Владеенето на Английски език е все по-често задължително за хората, така че не се бавете, запишете се в курсовете на “GFI – Аcademy” и ние ще ви разкрием тайните на този така важен език. За нас е удоволствие да ви представим различните програми за обучение по английски език.


Нива на изучаване:Flag_Map_of_European_Union

  • А1 (Elementary) – Начинаещи
  • А2 (Pre-intermediate) – С общи познания
  • B1 (intermediate) – Средно напреднали
  • B2 (Upper-intermediate) – Напреднали
  • C1 (Advanced) – Компетентно владеене на езика
  • C2 (Proficiency) – Свободно владеене на езика

Нивата по общ английски език са изцяло съобразени с
Общата европейска езикова рамка, развита от Съвета на Европа.


Сертификационна система и придобиване на чуждоезикови компетентности

CEFR_Levels_EN

Професионална езикова академия „GFI – Academy“ извада сертификати базирани на регламентите на „Обща европейска езикова рамка. Сертификационната система показва успешното полагане на изпит за определено ниво на определен чужд език, както придобитите умения и компетенции спрямо всяко ниво. Учебен план по английски език:

000f4d13_mediumУчебният план на Професионална езикова академия „GFI – Academy“ е изграден съобразно учебната система „Upstream“. Тя е една от най-успешните учебни системи за самоподготовка и курсово обучение по Английски език. Предимствата на учебна система „Upstream“ се състоят в това, че курсът е тематично организиран ( „Topic based“ ) и материалите в него са подбрани по сфери на интереси и тематика актуална за широк възрастов кръг обучаеми, а подготовката е насочена в четирите задължителни езикови умения:  „Слушане с разбиране“, „Четене с разбиране“, „Говорене“ и „Писане“ ( „Listening“, „Reading“, „Writing“, „Speaking“).


Тест за определяне на нивото по английски език:

Ако желаете да проверите нивото си по английски език, можете да попълните нашия онлайн тест за определяне на нивото:

tests


Графици за предстоящи курсове по английски език:

Calendar-Cirle

Comments are closed.