Групова фрома на обучение

Френски език ниво
A1.1

Ниво A1.1 по френски език се характеризира с придобиването на следните умения

Слушане/ Разбиране: Мога да разбирам познати думи и изрази, свързани с мен, моето семейство и непосредственото ми обкръжение, когато се говори.
Четене Разбиране: Мога да разбирам познати имена, думи и изречения, например надписи върху табели, плакати и каталози.
Говорене/ Диалогична реч: Мога да общувам с основни изрази, при условие че събеседникът е готов да говори по-бавно или да го изрази по друг начин и да ми помогне в намирането на точните думи. Мога да задавам въпроси и да отговарям на такива при непосредствена необходимост или позната тематика. Мога да общувам с основни изрази, при условие че събеседникът е готов да повтори
Монологична реч: Мога да използвам основни изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея, и хората, които познавам.
Писане: Мога да напиша кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия). Мога да попълня във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса си или други лични данни.

Характеристика на обучението:

Дата на стартиране: 18.09.2023
Дни на провеждане: понедленик и сряда
Учебна зала: Зала Европа
Учебни часове: 100 учебни часа
Сертифициране: Издаване на сертификат след завършване на обучението
Онлайн платформа: онлайн платформа на академията
bgn
012345678900123456789001234567890
Учебна такса
В учебната такса са включени:
-провеждане на финален изпит
-издаване на сертификат по "Обща европейска езикова рамка"
-безплатен достъп до онлайн платформа на академията
bgn
0123456789001234567890
Комплект учебни материали
Комплектът включва:
-Учебник
-Учебна тетрадка