Немски език

Немски езикНемски език се говори главно в Германия, Австрия, основната част от Швейцария, Лихтенщайн, Люксембург, Южен Тирол в Италия, Източните кантони на Белгия и южна Дания, части от Румъния, в Елзас и североизточната част от Лотарингия във Франция. Освен това, в няколко бивши колониални владения на Германия има значителни немскоговорещи общности.
Основната част от немската лексика произлиза от германския клон на индоевропейското езиково семейство. Значителен брой думи са заети от латински и гръцки, известно количество и от френски и английски. Немският език използва латинската азбука, като към обичайните 26 букви се добавят три гласни с умлаут (Ä/ä, Ö/ö и Ü/ü), както и съгласната ß. В нашите курсове по немски са засегнати както ежедневни теми, така и делови, което подготвя курсистите за комуникация в по-широк кръг ситуации.


Нива на изучаване:Flag_Map_of_European_Union

  • А1 (Elementary) – Начинаещи
  • А2 (Pre-intermediate) – С общи познания
  • B1 (intermediate) – Средно напреднали
  • B2 (Upper-intermediate) – Напреднали
  • C1 (Advanced) – Компетентно владеене на езика
  • C2 (Proficiency) – Свободно владеене на езика

Нивата по немски език са изцяло съобразени с
Общата европейска езикова рамка, развита от Съвета на Европа.


Учебен план по немски език:

th-splashscr_03Themen aktuell е най-популярната и най-широко използваната система за немски език, изпитана в практиката и все още без достойна конкуренция. Акцентът е върху комбинираното развитие на уменията за четене, писане, слушане, диалогична и монологична реч. Писмената реч, освен чрез многобройните писмени упражнения, се разива най-вече чрез създаване на писмен текст по зададен модел (паралелни текстове). Усвояват се умения за съставяне на най-често използваните форми за писмено общуване – лични и делови писма, лични документи и др. При устната реч се обръща особено внимание на свързването на устните изказвания в текст, т.е. следва се линията на постепенно увеличаване на обема и сложността на партнирането в диалога или изложението по дадена тема. Лексиката е въведена тематично, за да се усвои и затвърди в конкретна житейска ситуация. Граматиката е систематизирана в полезното приложение “Граматически преглед”, където граматическите категории и понятия са лесно обозрими и прегледни.


График за предстоящи курсове по немски език:

Calendar-Cirle

Comments are closed.