Индивидуално чуждоезиково обучение

Индивидуално чуждоезиково обучениеИндивидуално чуждоезиково обучение се характеризира като един от най-ефективните варианти за развиване и придобиране на нови познания. Индивидуалната методика е ефективен метод на обучение  за всеки човек, който иска да постигне задоволителни, бързи и трайни  чуждоезикови компетентности.  За да можем да предоставим най-качествено чуждоезиково обучение, академията винаги се съобразява с личните нужди и график на всеки наш курсист. Ставайки въпрос за преподаватели, академията има честта да разполга с екип от филолози, които имат дългогодишен опит в чуждоезиковото обучение.

 

Професионална езикова академия „GFI-Academy“ провежда чуждоезиково обучение на следните нива:

CEFR_Levels_EN

  • А1 (Elementary) – Начинаещи
  • А2 (Pre-intermediate) – С общи познания
  • B1 (intermediate) – Средно напреднали
  • B2 (Upper-intermediate) – Напреднали
  • C1 (Advanced) – Компетентно владеене на езика
  • C2 (Proficiency) – Свободно владеене на езика

Нивата по общ английски език са изцяло съобразени сОбщата европейска езикова рамка“, развита от Съвета на Европа.


Information-Icon-Individual-educatrion-greenСтруктуриране и промяна на график за индивидуална форма на обучение

Всеки курсист има възможността да модифицира своя учебен график. Курсистите имат постоянен контакт със своите преподаватели. При индивидуалното обучение, графикът на посещенията може да бъде постоянно променян за да бъде максимално удобен на курсиста.


Information-Icon-Individual-educatrion-effeciency-purpleПолзи и ефективност на индивидуална форма на обучение

При индивидуалната форма на чуждоезиково обучение, материалът се научава много по – бързо. Преподавателят обръща само и единствено внимание на курсиста, като се съобразява с неговото темпо на асимилиране на материала.


Information-Icon-sertificate-new-yellow

 Сертификационен метод

След приключването на редовните занятия, всеки курсист полага финален изпит. Академията издава сертификат базиран на регламентите по „Обща европейска езикова рамка“ за придобиване на чуждоезикови компетентности.

 


Information-Icon-platform-purpleЧуждоезикова онлайн платформа „The Online Academy“

Всеки наш курсист получава напълно безплатно достъп до чуждоезиковата онлайн платформа на академията „The Online Academy“. Там ще имате възможността да откриете стотици упражнения, оригинални текстове, както и цялата граматика за всяко едно ниво.


Учебни зали:

Професионална езикова академия „GFI – Academy“ разполага с черити учебни зали: Зала Европа, Зала Лондон, Зала Париж, Зала Берлин, които са напълно оборудвани, с цел  да се осигури оптималното провеждане на чуждоезиково обучение.

IMG_1998IMG_1990 IMG_2007IMG_2010

IMG_2015 IMG_2032 IMG_2037 IMG_2019

Z-B-01 Z-P-02 Z-P-01 Z-L-03 Z-L-02 Z-L-01 paris4  paris-room

Comments are closed.