Индивидуално онлайн обучение с преподавател

Индивидуално онлайн обучение

Individual-Online-Learning-3

Характеристика на обучението

Обучението се характеризира като един от най-ефективните варианти за развиване и придобиване на нови познания. Индивидуалната методика е ефективен метод на обучение  за всеки човек, който иска да постигне задоволителни, бързи и трайни  чуждоезикови компетентности.  За да можем да предоставим най-качествено индивидуално онлайн чуждоезиково обучение, академията винаги се съобразява с личните нужди и график на всеки наш курсист. Ставайки въпрос за преподаватели, академията има честта да разполага с екип от филолози, които имат дългогодишен опит в чуждоезиковото обучение.

Професионална езикова академия „GFI-Academy“ провежда чуждоезиково обучение на следните нива:

CEFR_Levels_EN

  • А1 (Elementary) – Начинаещи
  • А2 (Pre-intermediate) – С общи познания
  • B1 (intermediate) – Средно напреднали
  • B2 (Upper-intermediate) – Напреднали
  • C1 (Advanced) – Компетентно владеене на езика
  • C2 (Proficiency) – Свободно владеене на езика

Нивата по общ английски език са изцяло съобразени сОбщата европейска езикова рамка“, развита от Съвета на Европа.

testsТест за определяне на нивото

За да може академията да предостави оптимално обучение на всички курсисти спрямо неговите чуждоезикови компетентности, всеки може да направи тест за определяне на нивото, който е напълно безплатен.
Всеки тест проверява лично от преподавател и всички наши курсисти получават обратна връзка по поща и по телефон в рамките на един работен ден.

За да проверите вашето актуално ниво, натиснете тук.


Information-Icon-platform-purpleЧуждоезикова онлайн платформа „The Online Academy“

Всеки наш курсист получава напълно безплатно достъп до чуждоезиковата онлайн платформа на академията „The Online Academy“. Там ще имате възможността да откриете стотици упражнения, оригинални текстове, както и цялата граматика за всяко едно ниво.


Information-Icon-web-cameraДиректна онлайн връзка с преподавател

Всички групови онлайн обучения се провеждат с преподавател на живо. Видео и аудио връзката се осъществява през официалната онлайн платформа на академията „The online Academy“.
Учебните занятия се записват и се качват в платформата. Всички курсисти имат достъп до всички записи по време на самото обучение.


Information-Icon-Individual-educatrion-greenСтруктуриране и промяна на график за индивидуална форма на обучение

Всеки курсист, има възможността да модифицира своя учебен график. Курсистите имат постоянен контакт със своите преподаватели. При индивидуалното обучение, графикът на посещенията може да бъде постоянно променян, за да бъде максимално удобен на курсиста.


Information-Icon-Individual-educatrion-effeciency-purpleПолзи и ефективност на индивидуална форма на обучение

При индивидуалната форма на чуждоезиково обучение, материалът се научава много по – бързо. Преподавателят обръща само и единствено внимание на курсиста, като се съобразява с неговото темпо на асимилиране на материала.


Information-Icon-sertificate-new-yellow

 Сертификационен метод

След приключването на редовните занятия, всеки курсист полага финален изпит. Академията издава сертификат базиран на регламентите по „Обща европейска езикова рамка“ за придобиване на чуждоезикови компетентности.

Comments are closed.