Защо да учим английски език?

Защо да учим английскиЗащо да учим английски език? В наши дни все по – рядко се среща каквато и да била дейност, която не е свързана с умението да се практикува английски език. Всяка една финансова, политическа или друга институция има нужда от кадри, които могат свободно и без затруднение да боравят с езика. Това е така, защото английският език се е превърнал в езика на света.

Без него не може да функционира никоя финансова система на една съвременна държава, както и промишлеността, специфичните речници на въздушния транспорт и електронните комуникации.

Умението да се използва английският език и степента на квалификация в една държава, е от основно икономическо и политическо значение. Затова всеки трябва да се запита на какъв етап трябва да започне своята подготовка по английски език.

Мотивацията е неоспоримо един от най-важните елементи в изучаването на какъвто и да било чужд език. Затова всеки човек трябва да намери своята мотивация и да знае точно в кои аспекти ще използва английския език.

Ролята на неограниченото общуване в модерния свят

Английският е езикът на комуникацията. Почти цял свят говори английски а другата част го изучава. Неспособността да се комуникира на този език е един от най – големите недостатъци, които съвременният човек може да има. Английският се използва на международни конференции, за комуникация между политици и дипломати, както и в международните икономически отношения. Способността да комуникираш на този език позволява да се общува, да се споделя, както и да се дискутира или просто да се изграждат приятелства и сътрудничество.

Бездната наречена говорене на английски език.

Неоспорим факт е, че комуникацията на английски език е една от трудните елементи за усвояване. Много хора, които са изучавали английски или, които  в момента го изучават, не могат да се отпуснат и да преодолеят страха и несигурността. Трябва да бъдем наясно, че изучаването на английски език не е бърз процес и трябва да има много постоянство за да постигнем желаните от нас резултати. За да се постигне добро ниво на говорим английски език, първо трябва да имаме сигурна база от знания от страна на граматика и добра или основна лексикална база. С тези два задължителни елемента, плюс постоянството, всеки ще постигне желаните резултати рано или късно.

Искам да започна да уча английски език с “Native speaker”

Широко разпространено е разбирането, че ако се започне да се учи английски език с англо – говорещ преподавател (англичанин или американец), езикът ще бъде научен много по – бързо и по – добре. Това е едно много грешно разбиране, поради факта че първоначално няма да успеете да научите нищо, защото просто няма да разбирате какво ви преподават. Ако не успеете да подсигурите много стабилни и основни знания по английски език, то това задължително ще бъде причината, която ще бъде отговорна за неправилната употреба на езика. Ученето на английски език с „native speaker” трябва да стане само тогава, когато човек е уверен, че може да направи следващата стъпка в усъвършенстването на своите писмени и говорими умения.

Да научиш английски език, може да бъде една от най – важната част в подобряване на твоя социален и професионален начин на живот.

Почти 99% от информацията в интернет е на английски език. Учудващо е как само чрез един език всичко това ни се предоставя неограничено и свободно. Но разбира се единственото условие е да се знае английски език, за да можете да обработите самата информация.

Израстване в професионално ниво

Ако искате да се развиете в професионален план, то тогава задължително трябва да научите английски! Всяка една сфера на икономиката, финансите, технологиите и науката изискват владеенето на английски език. Той не е просто необходим. Той е просто задължителен. Всяка една от тези сфери се нуждае от постоянен достъп до най – актуалната информация а тя основно се разпространява на английски. Поради глобализацията, бизнесът в наши дни все повече и повече прераства в международен. За да сте част от него, то трябва да умеете да комуникирате, както писмено, така и говоримо на английски език.

Comments are closed.