ГРАФИК

Онлайн английски език
ниво A2 Pre-Intermediate

Характеристика на обучението:

Вид на курса:
Онлайн обучение (полуинтензивен курс)
Дата на стартиране:
24.06.2024
Дни на провеждане:
Понеделник, сряда и петък (18:30-21:00) седмичен вечерен
Учебни часове:
100 учебни часа
Обучението е предназначено за:
Възрастни и студенти
Учебни места:
10 учебни места
Учебна зала:
Зала Лондон
Сертифициране:
Издаване на сертификат след завършване на обучението базирано на "Обща европейска езкова рамка"
Онлайн платформа:
Безплатен достъп до онлайн платформа на академията
Английски език ниво
A2 Pre–Intermediate характеристика:

Слушане/Разбиране: Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази от области, свързани с всекидневието (напр. основна информация за мен и моето семейство, пазаруване, работа, както и моето обкръжение). Мога да схващам съществена информация.
Четене/Разбиране: Мога да чета кратки текстове. Мога да откривам конкретна, предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и други. Мога да разбирам писма.
Говорене/Диалогична реч: Мога да общувам във всекидневни рутинни ситуации, изискващи обикновен, пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да водя разговор, с определената за нивото лексика, за да мога да го поддържам.
Монологична реч: Мога да опиша накратко с определен набор от изрази и изречения семейството си и околните, дома си и условията на живот, образованието настоящата или предишната си професионална дейност.
Писане: Мога да напиша кратки бележки и съобщения. Мога да водя обикновена лична кореспонденция, например писмено да изразя благодарност.

При ранно записване-29% от учебната такса

до края на месец януари
HoursMinutesSeconds
Английски език промоции
Промоционална учебна такса за студенти
лв.
012345678900123456789001234567890
Стандартна учебна такса: 637 лв.
Разсрочено плащане:
Две вноски по 225 лв.
Учебни материали:
Предоставени от академията
Промоционална учебна такса за вързастни
лв.
012345678900123456789001234567890
Стандартна учебна такса: 637 лв.
Разсрочено плащане:
Две вноски по 255 лв.
Учебни материали:
Предоставени от академията