Онлайн курс по английски език B2 Upper-Intermediate

Онлайн курс английски език B2
Вид обучение:Английски език B2 Upper-Intermediate (онлайн курс)
Дата на стартиране:27.03.2023
Дни на провеждане:Понеделник и сряда
Начин на провеждане:Онлайн
Учебни часове:120 учебни часа
Тип на курса:Вечерен/Седмичен полу-интензинзивен
(18:30-21:00 часа)
Онлайн образователна платформа:Безплатен достъп в платформата „The Online Academy”
Финален изпит:Включен в цената на обучението
Промоционална учебна такса:Учебна такса за студенти: 600лв. 800 лв.
Учебна такса за възрастни: 600лв.
800 лв.
-Възможност за плащане на вноски
Сертифициране:Издаване на сертификат базиран на регламентите по „Обща европейска езикова рамка“

Онлайн курс по английски език B2 Upper-Intermediate се характеризира за придобиването на следните умения:

Слушане/Разбиране:
Мога да разбирам дълги, устни изложения и лекции и дори да следя сложна аргументация, при условие, че темата ми е позната. Мога да разбирам повечето телевизионни информационни предавания и актуални репортажи. Мога да разбирам и повечето филми, когато се говори на стандартен език.
Четене/Разбиране:
Мога да разбирам статии и доклади със съвременна проблематика, в които авторите отстояват определени позиции.Мога да разбирам съвременната литературна проза.
Говорене/Диалогична реч:
Мога да общувам сравнително леко и непринудено, което прави контакта ми с носители на езика напълно възможен. Мога да участвам активно в дискусии на познати теми, да излагам и отстоявам становищата си.
Монологична реч:
Мога да давам ясни и подробни описания по широк кръг от теми, които ме интересуват. Мога да изразявам становище по актуален проблем и да изтъквам предимствата и недостатъците на различни възможности.
Писане:
Мога да напиша ясен, подробен текст по широк кръг от теми, които ме интересуват. Мога да напиша есе или доклад, които представят информация или аргументи за или против определено становище.Мога да водя лична кореспонденция като в нея подчертавам значимите за мен събития и преживявания.

 • Изцяло структурирани курсове по английски език за всички нива (A1-Elementary, A2 Prе-Intermediate,B1-Intermediate, B2 Upper-Intermediate, C1-Advanced, C2-Proficiency)
 • Стотици упражнения, които се актуализират постоянно.
 • Богато разнообразие от видове упражнения.
 • Възможност за многократно повтаряне на всички упражнения, задачи и тестове
 • Оригинални текстове, създадени от експертен преподавателски екип
 • Пълна граматика за всички нива, предоставена на български и на английски език
 • Включена лексика, фразеология и фразови глаголи за всички нива
 • Оригинални аудио упражнения изготвени от академията.
 • Наблюдаване развитието на всеки курсист в платформата. Предоставяне на експертни съвети от преподаватели. Проверка и обратна връзка на всички писмени задания.
 • Преподаватели, които са на разположение седем дни в седмицата
 • Възможност за записване на консултация с преподавател за удобен за курсиста час
 • Приятелска и дружелюбна общност
 • Издаване на сертификат на английски и български език по регламент на „Обща европейска езикова рамка“

Comments are closed.