Групово обучение по немски език ниво A1.1

Групово обучение по немски език ниво A1.1

Английски език ниво A1  Дата на стартиране: 03.10.2022
  Дни на провеждане: Понеделник и сряда
Учебни часове: 100 учебни часа
Тип на курса: Вечерен/Седмичен полу-интензинзивен (18:30-21:00 часа)
Учебна зала: Лондон
Финален изпит:  Включен в цената на обучението Сертификационна система: Издаване на сертификат базиран на регламентите по „Обща европейска езикова рамка“
Промоционална учебна такса: Учебна такса за студенти: 640 лв. 740 лв. Учебни материали: 50% намаление за студенти Учебна такса за възрастни: 640 лв. 740 лв. Учебни материали: 34% намаление за възрастни -Възможност за плащане на вноски

Описание

Немски език ниво A1.1 се характеризира с придобиването на следните умения:

Немски език ниво A1-1 се характеризира за придобиването на следните умения:
Слушане/Разбиране:
Мога да разбирам познати думи и изрази, свързани с мен, моето семейство и непосредственото ми обкръжение, когато се говори.
Четене/Разбиране: 
Мога да разбирам познати имена, думи и изречения, например надписи върху табели, плакати и каталози.
Говорене/Диалогична реч:
Мога да общувам с основни изрази, при условие че събеседникът е готов да говори по-бавно или да го изрази по друг начин и да ми помогне в намирането на точните думи. Мога да задавам въпроси и да отговарям на такива при непосредствена необходимост или позната тематика. Мога да общувам с основни изрази, при условие че събеседникът е готов да повтори.
Монологична реч:
Мога да използвам основни изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея, и хората, които познавам.
Писане:
Мога да напиша кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия). Мога да попълня във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса си или други лични данни.