Групово обучение по немски език ниво A2.2

Групово обучение по немски език ниво A2.2

Английски език ниво A1  Дата на стартиране: 03.10.2022
  Дни на провеждане: Понеделник и сряда
Учебни часове: 100 учебни часа
Тип на курса: Вечерен/Седмичен полу-интензинзивен (18:30-21:00 часа)
Учебна зала: Лондон
Финален изпит:  Включен в цената на обучението Сертификационна система: Издаване на сертификат базиран на регламентите по „Обща европейска езикова рамка“
Промоционална учебна такса: Учебна такса за студенти: 640 лв. 740 лв. Учебни материали: 50% намаление за студенти Учебна такса за възрастни: 640 лв. 740 лв. Учебни материали: 34% намаление за възрастни -Възможност за плащане на вноски

Описание

Немски език ниво A2.2 се характеризира за придобиването на следните умения:

Слушане/Разбиране:
Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази от области, свързани с всекидневието (напр. основна информация за мен и моето семейство, пазаруване, работа, както и моето обкръжение). Мога да схващам съществена информация.
Четене/Разбиране:
Мога да чета кратки текстове. Мога да откривам конкретна, предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и други. Мога да разбирам писма.
Говорене/Диалогична реч:
Мога да общувам във всекидневни рутинни ситуации, изискващи обикновен, пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да водя разговор, с определената за нивото лексика, за да мога да го поддържам.
Монологична реч:
Мога да опиша накратко с определен набор от изрази и изречения семейството си и околните, дома си и условията на живот, образованието настоящата или предишната си професионална дейност.
Писане:
Мога да напиша кратки бележки и съобщения. Мога да водя обикновена лична кореспонденция, например писмено да изразя благодарност.