Групово обучение по немски език ниво B1.2

Групово обучение по немски език ниво B1.1

Английски език ниво A1  Дата на стартиране: 03.10.2022
  Дни на провеждане: Понеделник и сряда
Учебни часове: 100 учебни часа
Тип на курса: Вечерен/Седмичен полу-интензинзивен (18:30-21:00 часа)
Учебна зала: Лондон
Финален изпит:  Включен в цената на обучението Сертификационна система: Издаване на сертификат базиран на регламентите по „Обща европейска езикова рамка“
Промоционална учебна такса: Учебна такса за студенти: 640 лв. 740 лв. Учебни материали: 50% намаление за студенти Учебна такса за възрастни: 640 лв. 740 лв. Учебни материали: 34% намаление за възрастни -Възможност за плащане на вноски

Описание

Немски език ниво B1.2 се характеризира за придобиването на следните умения:

Слушане/Разбиране:
Мога да разбирам същественото, когато се използва ясен стандартен език по познати теми като работа, учение, свободно време и т.н. Мога да разбера информацията от радио и телевизионни предавания на актуални теми или при въпроси от личен и професионален характер, когато се говори сравнително ясно.
Слушане/Разбиране:
Мога да разбирам текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Мога да разбирам описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция.
Четене/Разбиране:
Мога да се справям с повечето ситуации, възникнали при пътуване в страни, където се говори съответният език. Мога да участвам без предварителна подготовка в разговори на позната тематика от личен характер или свързани с ежедневието (напр. семейство, хоби, работа, пътуване, актуални събития).
Говорене/Диалогична реч:
Мога да описвам преживявания и събития, своите планове, надежди и цели с прости свързани изречения. Мога кратко да изразявам и аргументирам мнението си. Мога да разказвам случки и събития, сюжета на книги и филми, както и да описвам своите впечатления.
Монологична реч:
Мога да описвам преживявания и събития, своите планове, надежди и цели с прости свързани изречения. Мога кратко да изразявам и аргументирам мнението си. Мога да разказвам случки и събития, сюжета на книги и филми, както и да описвам своите впечатления.
Писане:
Мога да съставям свързан текст на теми, които са ми познати или ме интересуват. Мога да водя лична кореспонденция, като описвам събития и впечатления.