Руски език

Руски езикРуски език, най-използваният славянски език в света, говорен от около двеста и шейсет милиона души. Руският е официален език на Русия, Казахстан, Беларус, Киргистан и региони в други страни, както и Организацията на обединените нации. Руският език се използва в терминологията на области като техниката, комуникациите и т.н. Руската азбука е кирилица, почти изцяло съвпадаща с българската.


Нива на изучаване:Flag_Map_of_European_Union

  • А1 (Elementary) – Начинаещи
  • А2 (Pre-intermediate) – С общи познания
  • B1 (intermediate) – Средно напреднали
  • B2 (Upper-intermediate) – Напреднали
  • C1 (Advanced) – Компетентно владеене на езика
  • C2 (Proficiency) – Свободно владеене на езика

Нивата по руски език са изцяло съобразени с
Общата европейска езикова рамка, развита от Съвета на Европа.


Учебен план по руски език:

kontakt_I_nivoБазира се на автентични текстове от различни жанрове, които представляват интерес за учениците и дават възможност за осъществяване на междупредметни връзки. Дава стимул на учениците да се включват активно в разговори и дискусии и да обсъждат важни за тях проблеми.
С помощта на учебника се надграждат нови знания. Той има ясна структура.

Развива четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и писане. Като се опира на добрите традиции в чуждо езиковото обучение и дава предимство на комуникативно-функционалния подход.


График за предстоящи курсове по руски език:

Calendar-Cirle


Цени за групово обучение по испански език:

Ниво А1 – 100 уч.часа – 420лв.
Ниво А2 – 100 уч.часа – 420лв.
Ниво В1 – 100 уч.часа – 420лв.
Ниво В2 – 100 уч.часа – 420лв.
Ниво С1 – 100 уч.часа – 500лв.

Промоционални цени за групово обучение по испански език за възрастни:

Ниво А1 – 100 уч.часа – 300 лв.
Ниво А2 – 100 уч.часа – 300 лв.
Ниво В1 – 100 уч.часа – 300 лв.
Ниво В2 – 120 уч.часа – 350 лв.
Ниво С1 – 120 уч.часа – 360 лв.

Промоционални цени за групово обучение по испански език за студенти:

 Ниво А1 – 100 уч.часа – 330 лв.
Ниво А2 – 100 уч.часа – 330 лв.
Ниво В1 – 100 уч.часа – 330 лв.
Ниво В2 – 120 уч.часа – 370 лв.
Ниво С1 – 120 уч.часа – 380 лв.


Цени за индивидуално обучение по руски език:

Цена за един учебен час (45 мин.) е 15лв.

Пакети с отстъпки за индивидуално обучение по руски език:

  • Пакет – 20 уч.часа – 400лв. 300 лв. (15 лв./учебен час)
  • Пакет – 30 уч.часа – 600лв. 450 лв. (15 лв./учебен час)
  • Пакет – 40 уч.часа – 800лв. 600 лв. (15 лв./учебен час)

 

Учебни материали:
Учебните материали са на стойност 60лв.
В комплекта са включени учебник + учебна тетрадка

Comments are closed.