Разговорен английски език

Разговорен английскиРазговорен английски език

Професионална езикова академия „GFI – Academy“ провежда групови обучения по разговорен английски език.

Целта на обучението по разговорен английски език е изцяло насочено да подобри и оптимизира  говоримите, лексикалните и граматичните умения на нашите курсисти. Също така учебната система за разговорен английски език има за цел да създаде постоянство в комуникацията и общуването на английски език. Учебният процес се извършва само и единствени на английски език за да се премахне езиковата бариера, която е основен проблем за оптималното осъществяване на чуждоезикова комуникация.


Цели:

 • Да се изгради постоянство при използването на разговорен английския език
 • Да се надгради нова и полезна лексика обвързана с нуждите на курсиста
 • Да се припомнят и да се усъвършенстват граматичните умения на курсиста
 • Да се премахне езиковата бариера
 • Да взима участие в дискусии с преподавател
 • Да има способността да разговаря на теми на работното място и в различни социални ситуации на английски език

Дистанционна платформа за самоподготовка

Всеки редовен курсист получава напълно безплатно достъп до дистанционната платформа на академията, където ще намери:

e-learningsite

 • десетки аудио материали
 • стотици упражнения
 • английска граматика
 • многобройни текстове и разнообразна лексика

Учебни зали:

Професионална езикова академия „GFI – Academy“ разполага с четири учебни зали, които са напълно оборудвани, с цел  да се осигури оптималното провеждане на чуждоезиково обучение.

 • Зала Европа
 • Зала Лондон
 • Зала Париж
 • Зала Берлин

Учебна такса и условия:

 • Продължителност:  Продължителността на разговорния английски език е 45 учебни часа.
 • Брой курсисти: Максимален брой 8 курсисти
 • Учебни материали: Безплатни материали от името на академията
 • Достъп в дистансионна платформа: Безплатен достъп в платформата за самоподготовка
 • Учебна такса за разговорен английски език: 270 лева

Графици:

grafik-link

Comments are closed.