Групова фрома на обучение

Френски език ниво
A2.1

Ниво A2.1 по френски език се характеризира с придобиването на следните умения

Слушане/Разбиране: Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази от области, свързани с всекидневието (напр. основна информация за мен и моето семейство, пазаруване, работа, както и моето обкръжение). Мога да схващам съществена информация.
Четене/Разбиране: Мога да чета кратки текстове. Мога да откривам конкретна, предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и други. Мога да разбирам писма.
Говорене/Диалогична реч: Мога да общувам във всекидневни рутинни ситуации, изискващи обикновен, пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да водя разговор, с определената за нивото лексика, за да мога да го поддържам.
Монологична реч: Мога да опиша накратко с определен набор от изрази и изречения семейството си и околните, дома си и условията на живот, образованието настоящата или предишната си професионална дейност.
Писане: Мога да напиша кратки бележки и съобщения. Мога да водя обикновена лична кореспонденция, например писмено да изразя благодарност.

Характеристика на обучението:

Дата на стартиране: 20.09.2023
Дни на провеждане: Сряда и петък
Учебна зала: Зала Европа
Учебни часове: 100 учебни часа
Сертифициране: Издаване на сертификат след завършване на обучението
Онлайн платформа: онлайн платформа на академията
bgn
012345678900123456789001234567890
Учебна такса
В учебната такса са включени:
-провеждане на финален изпит
-издаване на сертификат по "Обща европейска езикова рамка"
-безплатен достъп до онлайн платформа на академията
bgn
0123456789001234567890
Комплект учебни материали
Комплектът включва:
-Учебник
-Учебна тетрадка