График по немски език за възрастни и студенти

Присъствена форма на обучение по английски език

Немски език A1.1
Дата на стартиране: 15.02.2023
Немски език A1.2
Дата на стартиране: 16.02.2023
Немски език А2.1
Дата на стартиране: 15.02.2023
Немски език А2.2
Дата на стартиране: 15.02.2023
Немски език B1.1
Дата на стартиране: 16.02.2023
Немски език B1.2
Дата на стартиране: 17.02.2023

Онлайн обучение по немски език

Онлайн немски език A1.1
Дата на стартиране:
Онлайн немски език A1.2
Дата на стартиране:
Онлайн немски език A2.1
Дата на стартиране:
Онлайн немски език A2.2
Дата на стартиране:
Онайн немски език B1.1
Дата на стартиране:
Онлайн немски език B1.2
Дата на стартиране:

Comments are closed.