График по немски език за
възрастни и студенти

Тук ще намерите информация относно всички обучения по английски език на академията за възрастни и студенти
АПР
15

Немски език ниво A1.1 (Седмичен)

Тук ще намерите актуална информация относно курс по немски език ниво A1.1
АПР
16

Немски език ниво A1.2 (Седмичен)

Тук ще намерите актуална информация относно курс по немски език ниво A1.2
АПР
17

Немски език ниво A2.1 (Седмичен)

Тук ще намерите актуална информация относно курс по немски език ниво A2.1
АПР
16

Немски език ниво А2.2 (Седмичен)

Тук ще намерите актуална информация относно курс по немски език ниво A2.2
АПР
17

Немски език ниво B1.1 (Седмичен)

Тук ще намерите актуална информация относно курс по немски език ниво B1.1
АПР
17

Немски език ниво B1.2 (Седмичен)

Тук ще намерите актуална информация относно курс по немски език ниво B1.2