Групова фрома на обучение

Френски език ниво
B2.1

Ниво B2.1 по френски език се характеризира с придобиването на следните умения

Слушане/Разбиране: Мога да разбирам същественото, когато се използва ясен стандартен език по познати теми като работа, учение, свободно време и т.н.Мога да разбера информацията от радио и телевизионни предавания на актуални теми или при въпроси от личен и професионален характер, когато се говори сравнително ясно.
Четене Разбиране: Мога да разбирам текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Мога да разбирам описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция.
Говорене/Диалогична реч: Мога да се справям с повечето ситуации, възникнали при пътуване в страни, където се говори съответният език. Мога да участвам без предварителна подготовка в разговори на позната тематика от личен характер или свързани с ежедневието (напр. семейство, хоби, работа, пътуване, актуални събития).
Монологична реч: Мога да описвам преживявания и събития, своите планове, надежди и цели с прости свързани изречения. Мога кратко да изразявам и аргументирам мнението си. Мога да разказвам случки и събития, сюжета на книги и филми, както и да описвам своите впечатления.
Писане: Мога да съставям свързан текст на теми, които са ми познати или ме интересуват. Мога да водя лична кореспонденция, като описвам събития и впечатления.

Характеристика на обучението:

Дата на стартиране: 20.09.2023
Дни на провеждане: Сряда и петък
Учебна зала: Зала Европа
Учебни часове: 100 учебни часа
Сертифициране: Издаване на сертификат след завършване на обучението
Онлайн платформа: онлайн платформа на академията
bgn
012345678900123456789001234567890
Учебна такса
В учебната такса са включени:
-провеждане на финален изпит
-издаване на сертификат по "Обща европейска езикова рамка"
-безплатен достъп до онлайн платформа на академията
bgn
0123456789001234567890
Комплект учебни материали
Комплектът включва:
-Учебник
-Учебна тетрадка