График по английски език

Тук ще намерите информация относно всички обучения по английски език на академията
https://gfi-academy.com/wp-content/uploads/2023/09/group-teenagers-happy-be-back-university.png
График

Английски език ниво A1-Elementary за тийнейджъри

Тук ще намерите актуална информация относно ниво A1-Elementary за тийнейджъри
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
https://gfi-academy.com/wp-content/uploads/2023/09/group-teenagers-happy-be-back-university.png
График

Английски език ниво A2 Pre-Intermediate за тийнейджъри

Тук ще намерите актуална информация относно ниво A2 Pre-Intermediate за тийнейджъри
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
https://gfi-academy.com/wp-content/uploads/2023/09/group-teenagers-happy-be-back-university.png
График

Английски език ниво B1-Intermediate за тийнейджъри

Тук ще намерите актуална информация относно ниво B1-Intermediate за тийнейджъри
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
https://gfi-academy.com/wp-content/uploads/2023/09/group-teenagers-happy-be-back-university.png
График

Английски език ниво B2 Upper-Intermediate за тийнейджъри

Тук ще намерите актуална информация относно ниво B2 Upper-Intermediate за тийнейджъри
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
https://gfi-academy.com/wp-content/uploads/2023/09/group-teenagers-happy-be-back-university.png
График

Английски език ниво C1-Advanced за тийнейджъри

Тук ще намерите актуална информация относно ниво C1-Advanced за тийнейджъри
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
https://gfi-academy.com/wp-content/uploads/2023/09/group-teenagers-happy-be-back-university.png
График

Английски език ниво C2-Proficiency за тийнейджъри

Тук ще намерите актуална информация относно ниво C2-Proficiency за тийнейджъри
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ