Корпоративно обучениеКорпоративно обучение

Професионална езикова академия „GFI – Academy“ предлага корпоративно обучение по чужди езици.

Ключовите компоненти за постигането на успешни резултати на една компания са постоянното развитие на професионалните умения и компетентности на служителите. За постигане на оптимални резултати от страна на служителите, те трябва постоянно да развиват своите професионални умения.

За да разширите възможностите на Вашата фирма знаете, че основен фактор за това е воденето на перфектна бизнес комуникация с езика на Вашите партньори. Служителите са най-ценният Ви ресурс и като успешен мениджър Вие е необходимо да се стремите да им осигурявате развитие и стимулиране.

Повишаването на квалификацията и ефективността на персонала е сигурна инвестиция и силен мотивиращ фактор за работещите. Професионална езикова академия „GFI – Аcademy“ e Вашият верен и сигурен партньор, който ще съдейства да развиете и подобрите езиковите и комуникационни умения на Вашия екип. Всяко фирмено обучение е съобразено с работното време и специфичните нужди и изисквания на всяка компания.


Корпоративното обучение на Професионална езикова академия „GFI – Academy“ включва:

  • извършване на езиков одит от страна на академията за нуждите на компанията – клиент
  • провеждане на тест за определяне на нивото на служителите, работещи в компанията
  • структуриране на най – подходящата учебна програма, необходим хорариум от часове, като се съобразяваме с графика на компанията
  • използването на напълно безплатна онлайн платформа за самоподготовка, в която има стотици упражнения и граматика
  • извършване на постоянен контрол от страна на академията във връзка с присъствията, както и обратна връзка за проведените езикови занятия
  • текущи контролни тестове по време на корпоративното обучение
  • провеждане на финален изпит
  • издаване на сертификат

Професионална езикова академия „GFI – Academy“ е първата езикова академия в страната, която съчетава редовни езикови курсове с безплатна онлайн платформа за самоподготовка. По този начин нашите партньори получават по-добра форма на обучение. Също така академия предлага и изцяло дистанционна форма на обучение за целите и нуждите нашите корпоративни клиенти.

reCAPTCHA is required.

Comments are closed.