ГРАФИК

Онлайн английски език
ниво A1-Elementary

Характеристика на обучението:

Вид на курса:
Онлайн обучение (полуинтензивен курс)
Дата на стартиране:
24.06.2024
Дни на провеждане:
Понеделник, сряда и петък (18:30-21:00)
Учебни часове:
100 учебни часа
Обучението е предназначено за:
Възрастни и студенти
Учебни места:
10 учебни места
Учебна зала:
Зала Лондон
Сертифициране:
Издаване на сертификат след завършване на обучението базирано на "Обща европейска езкова рамка"
Онлайн платформа:
Безплатен достъп до онлайн платформа на академията
Английски език ниво
A1-Elementary характеристика:

Слушане/ Разбиране: Мога да разбирам познати думи и изрази, свързани с мен, моето семейство и непосредственото ми обкръжение, когато се говори.
Четене Разбиране: Мога да разбирам познати имена, думи и изречения, например надписи върху табели, плакати и каталози.
Говорене/ Диалогична реч: Мога да общувам с основни изрази, при условие че събеседникът е готов да говори по-бавно или да го изрази по друг начин и да ми помогне в намирането на точните думи. Мога да задавам въпроси и да отговарям на такива при непосредствена необходимост или позната тематика. Мога да общувам с основни изрази, при условие че събеседникът е готов да повтори
Монологична реч: Мога да използвам основни изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея, и хората, които познавам.
Писане: Мога да напиша кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия). Мога да попълня във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса си или други лични данни.

При ранно записване-29% от учебната такса

до края на месец януари
HoursMinutesSeconds
Английски език промоции
Промоционална учебна такса за студенти
лв.
012345678900123456789001234567890
Стандартна учебна такса: 637 лв.
Разсрочено плащане:
Две вноски по 225 лв.
Учебни материали:
Предоставени от академията
Промоционална учебна такса за вързастни
лв.
012345678900123456789001234567890
Стандартна учебна такса: 637 лв.
Разсрочено плащане:
Две вноски по 255 лв.
Учебни материали:
Предоставени от академията