График по онлайн немски език за
възрастни и студенти

Тук ще намерите информация относно всички обучения по немски език на академията за възрастни и студенти
https://gfi-academy.com/wp-content/uploads/2023/11/medium-shot-smiley-woman-working-640x427.png
ЮНИ
03

Онлайн немски език A1.1 (седмичен)

Тук ще намерите актуална информация относно онлайн курс по немски език A1.1
https://gfi-academy.com/wp-content/uploads/2023/11/teenage-student-headphones-sitting-table-typing-notebook-640x427.png
ЮНИ
03

Онлайн немски език A1.2 (седмичен)

Тук ще намерите актуална информация относно онлайн курс по немски език A1.2
https://gfi-academy.com/wp-content/uploads/2023/11/medium-shot-woman-writing-down-information-640x427.png
ЮНИ
03

Онлайн немски език A2.1 (седмичен)

Тук ще намерите актуална информация относно онлайн курс по немски език A2.1
https://gfi-academy.com/wp-content/uploads/2023/11/teenage-student-headphones-sitting-table-typing-notebook-640x427.png
ЮНИ
03

Онлайн немски език А2.2 (седмичен)

Тук ще намерите актуална информация относно онлайн курс по немски език A2.2
https://gfi-academy.com/wp-content/uploads/2023/11/medium-shot-woman-writing-down-information-640x427.png
ЮНИ
03

Онлайн немски език B1.1

Тук ще намерите актуална информация относно онлайн курс по немски език B1.1
https://gfi-academy.com/wp-content/uploads/2023/11/medium-shot-smiley-woman-working-640x427.png
ЮНИ
03

Онлайн немски език B1.2 (седмичен)

Тук ще намерите актуална информация относно онлайн курс по немски език B1.2